LEESCLUB DIANOIA

Leesclub Dianoia

Leesclub Dianoia wordt gevormd door een groep sociëteitsleden, die elke twee maanden op donderdag bij elkaar komt om een boek te bespreken.
Gezamenlijk wordt er beslist welk boek er gelezen en besproken gaat worden.
Waarom nog een boek lezen in onze huidige beeldcultuur?
Een boek lezen is als een reis maken vanuit een comfortabele stoel.
Samen een boek lezen en bespreken maakt de reis avontuurlijker en interessanter.
De naam Dianoia verwijst naar een Grieks begrip dat staat voor een intellectuele uitdaging/activiteit. Als leesgroep vinden we dit een mooi motto, dan wel met een literaire knipoog.

Leden en contact

De leden van deze leesclub zijn:

Birgit Brandsma

Henriette Cuppen

Erik Jansen

Greetje Lousberg

Maria Moerenhout

Wies Remmers

Els van de Ven.

 

Opgericht 8 november 2018.

Contactpersoon: Els van de Ven.

elsven@planet.nl