Kegelclub “De Geschoonde Spons”.

Kegelclub “De Geschoonde Spons”.

Deze Kegelclub  is één van de jongste clubs binnen Sociëteit Apeldoorn. Niet alleen als Kegelclub, maar ook überhaupt als club binnen de Sociëteit. Afgesplitst van een andere club binnen de Sociëteit Apeldoorn, omdat het keurslijf iets begon te knellen.

Bestuur:

Voorzitter: Vacant
Secretaris: Bert van de Nat

bertvdnat@planet.nl

Penningmeester: Gerard Schurink

Kegelclub “De Geschoonde Spons” kenmerkt zich door: verbondenheid, een band met elkaar, lotsverbondenheid, saamhorigheid, een saamhorigheidsgevoel, solidariteitsgevoel.  Enigszins overdreven?  Nou vooruit, inderdaad, enigszins dan. Maar alhoewel we ieder een ander referentiekader hebben, kunnen we goed met elkaar overweg.

Wat zijn het voor lieden? Ach, vogels van diverse pluimage. Sommigen zijn al heel lang lid. Scheppen zo nu en dan een beetje op, dat ze nog in een balorige bui aan de Kroonluchters hebben gehangen, na enige borrels, dan wel biertjes, in een ver verleden.  Er zijn ook jongere leden bij. Dan moet je denken aan een enkele veertiger. De Sponzers zijn allemaal wel jong van geest.  Humor is een belangrijke factor. Niet altijd zo serieus delibereren  over zwaarwichtige onderwerpen. Verplichte wekelijkse opkomst is ook in het geheel niet aan de orde. Sommigen hebben echt wel wat beters te doen, zo nu en dan…..

Hoe zit het met de kegelprestaties van de diverse leden? Het zijn er zo rond de 15, by the way.  Wel,  sommige hebben in het verleden duizelingwekkende prestaties op de mat / kegelbaan gelegd.

Alhoewel de eerlijkheid gebied te zeggen dat er ook wel “eens” avonden niet gekegeld wordt. We proberen dan echter wel in vorm te blijven.  De spieren van de werparm worden dan geoefend door middel van hefbewegingen. Meestal met een goed glas bier, later op de avond soms wat sterkers. Dus niet qua gewicht, maar anders. Ook zijn wij uitermate bedreven in de zogenaamde W+D techniek, wij weten gedurende het uur dat we  werpen dit soms moeiteloos te combineren met een drankje dan wel drinken. Wij hebben ook geen enkele moeite tijdens het zomerreces van de Sociëteit om uit te wijken naar bijvoorbeeld café “Het Oude Loo” of Café de Hamer”.

Soms, als de penningmeester nog wat geld in de zwarte kas heeft achtergelaten, dan gaan we een weekend op pad. Met de partners. Bijvoorbeeld naar de wadden. Of een dagje Amsterdam.  Ik noem maar iets. Een traditie is in ieder geval de nieuwjaarsborrel. Of een BBQ bij één van de leden thuis. Bij een lid die dat althans aandurft. Want het is wel een aardige bende als het Sponsspul diep in de nacht je huis heeft verlaten.

Zo. Nu weet u het. Nu moet u niet denken dat onze avonden altijd  in drank gedrenkt zijn.  Het is gewoon even een sfeerbeeld wat hier geschetst wordt.   À propos, voor wat betreft de kegelresultaten: deze werden op de kegelbaan van de Sociëteit soms nog wel eens bijgehouden op een schoolbord met krijt. En daarna gewoon weer weggeveegd.

Misschien heeft u voor u zelf al een conclusie getrokken. Als u voor bloedserieus kegelen komt, dan ehhhh….  moet  u misschien niet bij deze club zijn. Maar spreekt bovenstaand u enigszins aan, kom dan gewoon eens een keer kennismaken met ons.

 

Archivaris
De Geschoonde Spons.

Klik op een foto om het hele album te bekijken.

(Her)kenningsborrel  September  2021

Op vrijdag 17 september 2021 werd er door het bestuur van DGS een (her)kennismakingsbijeenkomst/borrel georganiseerd in de nieuwe kegel/Sociëteits ruimte.
Dit was de eerste bijeenkomst sinds de Corona-festiviteiten-ban. We moesten weer even aan elkaar snuffelen en wennen.

Een hoogtepunt waren het voordragen van een Speech en een Gedicht door de bestuursleden Schurink en van der Nat ter ere van het beëindigen van de ambtstermijn van voorzitter Theo Houterman.
Een speech en gedicht van zeer hoge kwaliteit – u moet denken aan het niveau Joost van den Vondel / Constantijn Huygens – zeer uniek maar ook zeer gevat.
Daarna werd Theo benoemd tot Ridder in de Orde van De Geschoonde Spons en ontving daarbij de  versierselen die daar bij horen. Zie de foto’s en het tekstdocument!

Klik op de afbeelding voor het tekst document