Bridgeclub ”Sociëteit Apeldoorn”

Bridgeclub ”Sociëteit Apeldoorn”

Doel
De bridgeclub beoogt de leden van de Sociëteit de gelegenheid te geven de denksport bridge te beoefenen in een aangename, vriendschappelijke omgeving. Zij organiseert daartoe wekelijks een bridgedrive.

Leden
Alle leden van de Sociëteit, die zich daartoe geroepen voelen, kunnen toetreden tot de bridgeclub. De contributie bedraagt € 25,- per jaar.
Totaal kent de bridgeclub 18 leden. Nieuwe leden zijn welkom.

Speelgelegenheid
De bridgedrives vinden plaats in de Boschvijver op maandagmiddag; aanvang 13.30 uur.

Activiteiten
Wekelijkse bridgedrive
De uitslagen worden verwerkt in de scorelijst van de interne competitie. Na zes weken wordt aan de nummer één een prijsje toegekend.

Bijzondere evenementen
Bij bijzondere gelegenheden wordt een bridgedrive met prijzen gespeeld. Voor data zie ‘agenda’.

IJsselcup
Tweemaal per jaar neemt een viertal leden van de club deel aan de wedstrijden om de IJsselcup: een wedstrijd van 40 spellen tussen zes sociëteiten in de IJsselstreek (te weten Arnhem, Deventer, Doesburg, Zutphen, Zwolle en Apeldoorn). Gestreden wordt om een tweetal wisselbekers.

Ledenvergadering
Jaarlijks wordt in de maand januari een ledenvergadering gehouden. Aan de orde komen onder meer de bestuurssamenstelling, het verslag en de begroting van de penningmeester en de activiteitenkalender.

Aanmelden kan via ons contactformulier

Zoals bekend doet onze bridgeclub een keer per jaar mee aan een bridgedrive van sociëteiten in de regio voor de IJsselcup.

2 november 2019 was het weer zover. De heren veroverden de 2e plaats en kwamen met een beker en een bos bloemen thuis.

Van links naar rechts: Bob van der Sluijs, Jaap Kuit, Jos Greeve, Christiaan Penning.

Een felicitatie waard.

Alleen heren? Onze club heeft bijna 50% vrouwen. Maar er is een club in de pool die er nog niet aan toe is om dames te ontvangen. 

Onze spelers hebben voor een aanpassing gelobbyd en zullen dat blijven doen.

In memoriam Jaap Elenbaas

Op 9 mei jl. overleed onze vriend Jaap Elenbaas. Wij speelden bridge en biljartten met Jaap in Sociëteitsverband.

Bij het beoefenen van beide hobby’s was Jaap een ware “gentleman”.

Respect voor de tegenstander, vriendelijk, kalm en rustig bij mislukte stoten of contracten en dienstbaar voor de vereniging. Maar winnen wilde hij ook wel graag.

Over emoties die hij voelde en persoonlijke omstandigheden was hij niet erg meedeelzaam.

Zowel bij de bridgeclub als bij de biljartclub was hij gedurende een lange periode penningmeester. Hij zorgde niet alleen voor sluitende begrotingen maar was ook een meester in het uitzoeken van prijzen bij evenementen. Prijzen die altijd van kwaliteit waren zonder er (te) veel geld aan te besteden.

Zijn spoedopname in het ziekenhuis gevolgd, door verblijf in het Apeldoornse hospice kwam voor hem als donderslag bij heldere hemel.

Tijdens mijn bezoeken aan hem in het hospice leerde ik ook een andere Jaap kennen. Een Jaap die emoties en twijfel toonde.

De afscheidsdienst op 15 mei was indrukwekkend, niet alleen door het grote aantal mensen dat Jaap de laatste eer bracht, maar vooral ook door indringende wijze waarop zijn directe familieleden afscheid van hem namen.

Ik prijs mij gelukkig dat ik deze bijzondere man heb leren kennen.

 

Namens de biljartclub en de bridgeclub van de Sociëteit,

Hessel Posthuma