Van onze Archiefcommissie ontvingen wij een status update van hun activiteiten. Ook vragen zij aan aan alle clubs om hun archieven over te brengen naar het centrale archief.
Daarmee wordt voorkomen dat archieven zoek raken of verloren gaan. De geschiedenis van de Sociëteit Apeldoorn, zowel die van het pand en de verbouwingen als die van de activiteiten van alle clubs verdient het om voor de
toekomst bewaard te blijven en vastgelegd te worden. Lees hieronder meer.

HET ARCHIEF                                                                                                                                                       januari 2021

 

Kort voor de verkoop van het pand in 2018 werd het archief van de sociëteit verhuisd en tijdelijk, hoog en droog, opgeslagen bij Packtion in Apeldoorn-N, het bedrijf van onze leden Maarten en Yannik van Bergeyk. Daar wordt wekelijks, rekening houdende met de covid19-aanwijzingen, gewerkt aan het ‘ombouwen’ van het archief: het hele archief wordt doorgenomen en voorbereid op de verhuizing naar Coda, waar al jaren een ouder deel van het sociëteitsarchief is ondergebracht. Uiteindelijk zal het gehele archief daar liggen op een veilige plek, waar zich meer archieven van Apeldoornse organisaties en personen bevinden. Het archief van de sociëteit is niet openbaar.

 

De huidige opzet van het sociëteitsarchief is vooral te danken aan de eerste naoorlogse archivaris, het bestuurslid en latere erelid Teun Berkouwer. Op basis van dat werk is door Ton Steeman in 1999 het boekwerkje geschreven over het 150-jarig bestaan van de sociëteit. Nu alle nieuwsbrieven, notulen, mededelingen e.d. digitaal worden verstuurd is ook een begin gemaakt met een digitale “poot” van het archief. De inhoud van het archief wordt al jaren aangevuld met informatie uit verdere onderzoeken. Digitale archieven maken het onderzoek naar de geschiedenis van de sociëteit nóg meer mogelijk dan veertig jaren geleden het geval was. Zo komt bijvoorbeeld de discussie over de ouderdom van de sociëteit in een ander daglicht te staan, er is voldoende reden om aan te nemen dat de sociëteit zo’n twintig jaren ouder is dan toe nu toe wordt aangenomen (en gevierd). Ook neigt de balans tussen sociëteit als gebouw of als gezelligheidsvereniging steeds meer naar die van facilitair gebouw. De gezelligheid speelt zich in hoofdzaak af in de clubs die, al dan niet als lid van de gezelligheidsorganisatie, hun activiteit aan Kerklaan 17 hebben. En in 1949 vierde de dameskegelclub uit de sociëteit al haar 25-jarig jubileum!

 

Uit het archief is helaas niet een volledig beeld te vormen over de sfeer van de activiteiten in het gebouw. Slechts een enkele club heeft een groot deel van haar archief bij de sociëteit ondergebracht. Over de dinsdag- en de donderdagavond-kegelclub is véél informatie aanwezig, maar dat zijn dan ook de uitzonderingen. Om die reden roept de archiefcommissie alle clubs die onder de sociëteit vallen op, om hun archieven over te brengen naar het centrale archief. Daarmee wordt ook voorkomen dat archieven zoek raken of gehele verloren gaan. De geschiedenis van Sociëteit Apeldoorn, zowel die van het pand en de verbouwingen als die van de activiteiten van alle clubs verdient het om voor de toekomst bewaard te blijven en vastgelegd te worden.

De archiefcommissie

archivaris Hans van der Lee

Marja Berkhoff en Coert Munk