Welkom op de website van de Sociëteit Apeldoorn

Sociëteit Apeldoorn kreeg een formele status op 11 juli 1849 en is gehuisvest in een in 1879 gebouwd monumentaal pand. Sociëteit Apeldoorn komt voort uit de Handboogschutterij “De Doelen van Koning Willem III” en is één van de oudste sociëteiten van Nederland en de oudste vereniging van Apeldoorn.

Nieuwe aanvullende maatregelen overheid.
Maandag 23 maart presenteerde het kabinet nieuwe aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. De maatregel die ons het hardst treft, is het verbod op evenementen en samenkomsten tot 1 juni. Daaronder vallen ook alle activiteiten van onze Sociëteit. Wij begrijpen deze strenge maatregelen in het belang van ieders gezondheid, maar wij worden hierdoor gedurende een nog langere periode in onze sociale contacten en bijeenkomsten geraakt. Zodra duidelijk wordt vanaf wanneer onze activiteiten weer toegestaan zijn, gaan we direct in samenwerking met De Boschvijver aan de slag om een interessant en aantrekkelijk programma samen te stellen; hopelijk nog voor de zomer begint.

De doelstelling van Sociëteit Apeldoorn

“Het aankweken en onderhouden van een gezellig verkeer tussen leden onderling op een wijze dat daardoor beschaving en nut in de hand worden gehouden” (Artikel 3 van de Statuten).

De oudste vereniging van Apeldoorn en nog steeds springlevend. Al 170 jaar vormen cultuur, ontspanning en gezelligheid een meer dan uitstekend fundament voor nog een lange periode van het aankweken en onderhouden van een gezellig verkeer tussen de leden onderling. Deze laatste woorden klinken wat formeel en ouderwets en dat is ook zo, maar toch vormen deze woorden de oorspronkelijke doelstelling van Sociëteit Apeldoorn.

Hoe is dat alles toch ooit begonnen

De handboogschutters uit die tijd kwamen bijeen in de tuin van het logement “De Arend”, niet alleen om te oefenen maar ook voor de gezelligheid. Uit geschiedschrijving krijg je de indruk dat ze vooral bijeen kwamen voor de gezelligheid. In 1876 werd het Oranjepark – een geschenk van projectontwikkelaar Van der Houven van Oordt aan de gemeente – in gebruik
gesteld. Om dat park heen kwamen percelen grond te koop en al snel verrezen de eerste villa’s.

Op 10 januari 1879 werd het gebouw in gebruik genomen dat Sociëteit Apeldoorn had laten bouwen, lees verder op de historie pagina.

Sociëteit Apeldoorn vandaag de dag

Naast algemene activiteiten is de Sociëteit vooral ook de paraplu boven een aantal clubs: kegelclubs, bridgeclub, biljartclubs, schaakclub, reisclub, seniorenconvent, dispuut ADHD (Apeldoorns Doorluchtig Heren Dispuut), dispuut W-III, leesclubs, beleggingsclub en Les Bon Vivants voor vroegere ondernemers. Gezelligheid in welke vorm dan ook staat voorop en dat alles binnen de spelregels van een fatsoenlijk maatschappelijk verkeer. Daarnaast zijn er allerhande activiteiten, te beginnen met een Nieuwjaarsreceptie, maar ook lezingen, excursies, muziekmiddagen en -avonden, gezamenlijke maaltijden, een Heildronk op de Koning op 27 april en niet te vergeten Jaarvergaderingen.

Het bestuur probeert in te spelen op de omstandigheden van vandaag met een attractief activiteitenprogramma. De leden van Sociëteit Apeldoorn zijn mensen van diverse pluimage. Van oorsprong notabelen, ligt tegenwoordig het accent op ondernemers, middenstand en medici, oud-militairen en ondernemende Apeldoorners. Al meer dan 140 jaar is de Sociëteit Apeldoorn gehuisvest in een uniek en monumentaal pand dat historie uitstraalt, gelegen in het centrum van Apeldoorn aan de Kerklaan.

Samenwerking

Rond 2016 kwam het besef dat De Sociëteit het markante witte gebouw aan de Kerklaan niet langer zelfstandig kon exploiteren. De oplossing bleek een unieke samenwerking tussen drie Apeldoornse partijen: Restaurant Sizzles, de Sociëteit Apeldoorn en twee jonge ondernemende Apeldoorners . Zij sloegen de handen ineen om het pand een nieuwe bestemming te geven. Najaar 2018 werd het monumentale pand aan de Kerklaan verkocht en in eigendom overgedragen. lees verder op de historie pagina.

Verbouwing

De nieuwe eigenaren van het gebouw voerden een grondige verbouwing uit, waarna het toprestaurant in het gerenoveerde Rijksmonument haar intrek nam.
De Sociëteit kreeg na de verbouwing een nieuwe eigen ruimte om al  haar activiteiten voort te zetten. Daartoe werd bijvoorbeeld een eigen sociëteitsruimte met biljarts en kegelbanen en een bar ingericht.

Graag verwelkomen wij u als nieuw lid van Sociëteit Apeldoorn, een unieke gelegenheid om nieuwe vriendschappen op te doen.